Bệnh Viện Phương Châu Cần Thơ

l>function showWeather()window.open("http://web.thanhnien.com.vn/news/LiveInfo/WeatherPage.aspx","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=134, height=140");function showGoldPrice()window.open("http://web.thanhnien.com.vn/news/LiveInfo/GoldPricePage.aspx","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=140, height=150");function showMoneyRate()window.open("http://web.thanhnien.com.vn/news/LiveInfo/MoneyRateP.aspx","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=137, height=244");function showBigInfo(zonename)window.open("http://web.thanhnien.com.vn/news/LiveInfo/LotteryPage.aspx?ZURL=" + zonename,"my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=467, height=350"); BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU - kawamoebbs.net
*
Lịch Mất Điện
*
*
Dự báo thời tiết
*
Tỉ giá bán ngoại tệ
*
Giá vàng
Chương trình TV
Kết trái xổ số
Chỉ số triệu chứng khóan
*
phuongchau.com* LƯU Ý: khi nộp làm hồ sơ qua email, người tìm việc vui lòng:- Ghi rõ câu chữ chủ đề thư điện tử theo mẫu: địa điểm ứng tuyển-họ tên ứng viên (VD: Ứng tuyển vị trí chuyên viên Marketing – Lê Văn A)- những hồ sơ vui lòng nén thành 1 file, tệp tin hồ sơ đánh tên như nội dung chủ đề, viết tức thì không lốt (VD: ungtuyenmkt-LeVanA)
*
*
*