Công Thức Bình Quân Gia Quyền

Do ảnh hưởng của giá cả thị trường đề nghị giá gốc của đa số loại sản phẩm tồn kho sẽ cầm đổi. Một loại hàng tồn kho sở hữu ở những thời gian khác nhau, nhà cung cấp khác nhau sẽ sở hữu được giá nơi bắt đầu khác nhau. Vì thế khi tính giá bán xuất kho của sản phẩm tồn kho cũng trở thành khác nhau. Ở bài bác này kế toán tài chính Việt Hưng chia sẻ về phương pháp tính giá theo phương thức bình quân gia quyền.

Bạn đang xem: Công thức bình quân gia quyền


1. định nghĩa chung

Hàng tồn kho là tài sản quan trọng đặc biệt của doanh nghiệp, vấn đề xác định phương pháp tính giá bán xuất kho sẽ ảnh hưởng đến report tài bao gồm nên phương pháp khẳng định giá trị mặt hàng tồn kho phải cung cấp được những nhỏ số thực tiễn và bao gồm xác. Việc xác minh giá trị mặt hàng tồn kho phải tuân thủ theo hình thức giá gốc.

*

2. Phương thức bình quân gia quyền

Theo phương thức này, cực hiếm hàng tồn kho được tính theo quý giá trung bình của từng các loại hàng tồn kho đầu kỳ và quý hiếm hàng tồn kho được download hoặc sản xuất trong kỳ. Quý giá trung bình có thể được tính theo thời kỳ hoặc mỗi khi nhập một mặt hàng tồn kho về, phụ thuộc vào tình hình của doanh nghiệp.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Văn Nghị Luận, Cách Viết Bài Văn Nghị Luận Xã Hội

Giá thực tiễn xuất kho = con số xuất kho x Đơn giá thực tế bình quân

Đơn giá chỉ thực tế bình quân= Giá trị hàng tồn đầu kỳ + giá trị hàng thực tế nhập trong kỳ
Số lượng sản phẩm tồn thời điểm đầu kỳ + số lượng hàng nhập trong kỳ

Việc tính giá bán xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền rất có thể áp dụng theo nhị trường hợp:

– Tính theo đối chọi giá trung bình liên hoàn: Sau những lần nhập, xuất kế toán tính lại đối kháng giá bình quân.

– Tính theo đơn giá trung bình cuối kỳ: Đến vào cuối kỳ kế toán mới giám sát và đo lường lại 1-1 giá trung bình để tính giá xuất kho vào kỳ và quý giá tồn kho cuối kỳ.

*

Ví dụ:

Sử dụng tiếp ví dụ làm việc bài các phương pháp tính giá chỉ xuất kho để giám sát đơn giá chỉ theo phương pháp bình quân gia quyền

– công ty lớn tính solo giá thực tiễn xuất kho theo cách thức bình quân liên hoàn

ĐVT: 1000đ

Lần nhập xuấtĐơn giá bình quân liên hoànGiá thực tiễn xuất kho
NK01500 + 600= 55/Kg
100 + 100

150kg x 55 = 8.250NK02

50 x 55 + 150 x 7
= 66,25/Kg
50 + 150
150 x 66,25 = 9.937,5NK0350 x 66,25 + 100 x 65
= 65,4/Kg
50 + 100
80 x 65,4 = 5.232Cộng23.419,5– doanh nghiệp tính theo đối chọi giá bình quân cả kỳ
Đơn giá trung bình =500 + (600 + 1050 + 650)=2800= 62,2/kg
100+(100+150+100)450
Giá thực tế xuất kho của VL A: 380 x 62,2 = 23.636

Sau khi đo lường và thống kê được giá thực tế xuất kho của sản phẩm tồn kho; kế toán tài chính kho lên các sổ sách cụ thể của những tài khoản tương ứng.