TỔNG HỢP BẢNG MÃ GTA SAN ANDREAS ĐẦY ĐỦ NHẤT

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng kawamoebbs.net TV hoặc TV hoàn hảo được cung ứng AirPlay 2 nhằm xem video clip và xem ảnh được truyền phạt từ iPhone.

Bạn đang xem: Tổng hợp bảng mã gta san andreas đầy đủ nhất


Trong khi sẽ phát clip trong ứng dụng kawamoebbs.net TV

*
hoặc một ứng dụng đoạn phim được cung ứng khác bên trên iPhone của bạn, hãy va vào màn hình để hiển thị các điều khiển.

Chạm vào , sau đó chọn kawamoebbs.net TV hoặc TV hợp lý được cung ứng AirPlay 2 có tác dụng đích phân phát lại.

Nếu mật mã AirPlay xuất hiện trên màn hình TV, hãy nhập mật mã trên iPhone của bạn.

Để chuyển đổi đích vạc lại, hãy lựa chọn một tùy lựa chọn AirPlay không giống trên màn hình iPhone của bạn.

*

Trong Ảnh

*
trên iPhone của bạn, hãy chạm vào một trong những ảnh, sau đó chạm vào
*
.

Vuốt lên, chạm vào , sau đó chọn kawamoebbs.net TV hoặc TV tối ưu được hỗ trợ AirPlay 2 có tác dụng đích phạt lại.

Nếu mật mã AirPlay xuất hiện thêm trên màn hình TV, hãy nhập mật mã bên trên iPhone của bạn.

Xem thêm:

Để giới hạn truyền phạt ảnh, hãy chạm vào

*
ngay sát đầu screen iPhone, kế tiếp chạm vào Tắt AirPlay.


Trên kawamoebbs.net TV hoặc TV thông minh, bạn có thể trình chiếu ngẫu nhiên nội dung nào lộ diện trên iPhone.

Chạm vào

*
, tiếp đến chọn kawamoebbs.net TV hoặc TV thông minh cung ứng AirPlay 2 làm đích vạc lại.

Nếu mật mã AirPlay mở ra trên screen TV, hãy nhập mật mã trên iPhone của bạn.

Để chuyển đổi trở lại iPhone của bạn, hãy mở Trung chổ chính giữa điều khiển, va vào

*
, tiếp đến chạm vào ngừng phản chiếu.


Ghi chú: Để biết danh sách các TV thông minh cung ứng AirPlay 2, hãy xem trang web phụ khiếu nại Nhà.

Để tham khảo thêm về việc áp dụng kawamoebbs.net TV, hãy xem phía dẫn sử dụng kawamoebbs.net TV.