TỪ CÙNG NGHĨA VỚI TRUNG THỰC

Luyện từ cùng câu – mở rộng vốn từ: chân thực – từ bỏ trọng: SBT tiếng Việt lớp 4 – Trang 31. Tìm gần như từ cùng nghĩa với trung thực; Đặt câu với cùng một từ thuộc nghĩa với trung thực hoặc một tự trái nghĩa với trung thực…

LUYỆN TỪ VÀ CÂU – MỞ RỘNG VỐN TỪ : TRUNG THỰC – TỰ TRỌNG

1: Tìm hầu hết từ

Cùng nghĩa với trung thực: thiệt thà,

Trái nghĩa cùng với trung thực: gian dối,.Bạn đã xem: Từ thuộc nghĩa cùng với trung thực

2: Đặt câu với 1 từ cùng nghĩa với trung thực hoặc một từ trái nghĩa với trung thực

3: Đặt dấu X vào □ trước dòng nêu đúng nghĩa của từ tự trọng

□ Tin vào bàn thân mình.

Bạn đang xem: Từ cùng nghĩa với trung thực

□ đưa ra quyết định lấy công việc của mình.

□ quý trọng và giữ gìn phẩm giá chỉ của mình.

□ Đánh già mình tương đối cao và coi thường người khác.

4: Mỗi thành ngữ, tục ngữ sau đây nói về điều gì ? Đánh vết X vào ô đam mê hợp

Thành ngữ, tục ngữ

Nói về tính trung thực

Nói về lòng từ trọng

a) trực tiếp như ruột ngựa.

b) Giấy rách rưới phải giữ mang lề.

c) dung dịch đắng dã tật.

d) Cây ngay không sợ bị tiêu diệt đứng.

Xem thêm: Cách Lặp Tiêu Đề Trong Excel 2007, Cách Lặp Lại Tiêu Đề Trong Excel

e) Đói đến sạch, rách rưới cho thơm.

TRẢ LỜI:

1: Tìm phần đa từ cùng nghĩa và phần đông từ trái nghĩa cùng với trung thực

– cùng nghĩa cùng với trung thực: thật thà, ngay lập tức thẳng, chân thật, thành thật, bộc trực, trực tiếp tính, thật tình,…

– Trái nghĩa với trung thực: gian dối, dối trá, bịp bợm, gian lận, gian manh, lừa đảo, lừa lọc, gian xảo,…

2: Đặt câu với một từ thuộc nghĩa với trung thực hoặc một tự trái nghĩa cùng với trung thực

– Từ cùng nghĩa :

Bạn Huy là người rất thẳng tính.

– trường đoản cú trái nghĩa :

3: Đặt vệt X vào □ dưới loại nêu đúng nghĩa của tự tự trọng :

X quý trọng và giữ gìn phẩm giá bán của mình

4: Mỗi thành ngữ, tục ngữ sau đây nói về điều gì ? Đánh vệt X vào ô mê thích hợp.

Thành ngữ, tục ngữ

Nói về tính trung thực

Nói về lòng trường đoản cú trọng

a) trực tiếp như ruột ngựa.

X

b) Giấy rách rưới phải giữ đem lề.

X

c) thuốc đắng dã tật.

X

d) Cây ngay không sợ bị tiêu diệt đứng.

X

e) Đói mang lại sạch, rách nát cho thơm.

X

*

kawamoebbs.net - website siêng về đề thi, khám nghiệm và giải bài bác tập từ lớp 1 tới trường 12. Trang web với mặt hàng triệu lượng truy vấn mỗi tháng, với đối tượng người dùng là học sinh, giáo viên và phụ huynh trên cả nước.XEM THEO LỚPĐANG quan lại TÂM NHẤT