Chapter >> Right Arrow)" data-placement="left"> Page > Cách1: Cách 2: Hãy thay đổi các giá trị khác nhau của a, b và c tương ứng trong 2 cách giải trên, So sánh kết quả và nhận xét" /> Chapter >> Right Arrow)" data-placement="left"> Page > Cách1: Cách 2: Hãy thay đổi các giá trị khác nhau của a, b và c tương ứng trong 2 cách giải trên, So sánh kết quả và nhận xét" />

VẼ ĐỒ THỊ 3D TRONG MATLAB

Right Arrow)" data-content="Hàm và script files" data-placement="left"> Chapter >> Right Arrow)" data-placement="left"> Page >
Cách1: bí quyết 2:

Hãy biến hóa các giá trị khác biệt của a, b và c tương ứng trong 2 phương pháp giải trên. So sánh hiệu quả và nhấn xét.

Bạn đang xem: Vẽ đồ thị 3d trong matlab

Giải phương trình x3- 2x2+4x+5=0. Kiểm chứng tác dụng thu được bởi hàm polyval. Sinh viên bao gồm nhận xét gì về công dụng kiểm chứng.

Lặp lại câu  mang lại phương trình x7-2=0.

Sinh viên thử cần sử dụng hàm poly để tạo nên đa thức từ các nghiệm mang đến trước.

Đồ họa

Matlab hổ trợ chính sách đồ họa hết sức mạnh, bao gồm đồ họa 2 chiều và 3D, với những trục tọa độ con đường tính với phi con đường bất kỳ.

Đồ họa 2 d

Đồ họa 2D hầu hết dựa trên lệnh plot. Để được góp đỡ, ta gõ:

Vẽ trang bị thị hàm số y1=sinx.cos2x cùng hàm số y2=sinx2 vào <0-2>, trên cùng hệ trục tọa độ, ta lần lượt triển khai như sau:

Sau lúc thu được đồ gia dụng thị hàm y1, để vẽ y2 trên thuộc đồ thị, ta thực hiện:

Ta có thể đặt nhãn cho những trục cũng giống như tiêu đề cho đồ thị:

*

Hình 1.1 – màn biểu diễn đồ thị những hàm số trên cùng hệ trục tọa độ

Matlab hổ trợ rất nhiều thuộc tính đồ vật họa, để hoàn toàn có thể kiểm soát các thuộc tính này ta cần dùng mang lại thẻ đồ họa. Ví dụ:

h đó là thẻ hình ảnh của hàm plot, để thấy các thuộc tính đồ dùng hoạ, ta sử dụng lệnh:

Bây giờ đồng hồ ta thử đặt một số thuộc tính bối cảnh cho h.

*

Hình 1.2 – biến hóa thuộc tính mặt đường biểu diễn

Dữ liệu dùng để vẽ được để trong ‘XData’ với ‘YData’.

Từ tác dụng này, ta nhận thấy nếu dữ liệu trong ‘XData’ cùng ‘YData’ đổi thay thiên theo thời gian, thì trên cửa sổ đồ họa (figure) ta sẽ thấy hình ảnh sinh động kiểu ‘animation’.

Xem thêm:

*

Hình 1.3 - thay đổi dữ liệu trong hành lang cửa số đồ họa

Tương từ như hàm plot, sinh viên thử dùng các hàm semilogx, semilogy với loglog mang đến trường phù hợp trục tọa độ phi tuyến.

Ngoài những lệnh trình diễn đường cong trong tọa độ Descartes, Matlab cũng hổ trợ việc vẽ đồ thị hàm số vào hệ tọa độ cực bằng hàm polar.

*

Hình 1.4 – màn trình diễn đồ thị hàm số trong hệ tọa độ cực

Đồ họa 3 d

Matlab cung cấp nhiều hàm vẽ thứ thị 3D, chẳng hạn: plot3 - dùng làm vẽ các đường trong không gian 3 chiều; mesh và surf - dùng làm vẽ thiết bị thể 3 chiều (gõ help mesh cùng help surf để tìm hiểu thêm những hàm 3d có liên quan).

Vẽ vật dụng thị 3 chiều bằng hàm plot3:

*

Hình 1.5 – Vẽ trang bị thị 3d bằng hàm plot3

Vẽ mặt paraboloid z=x2+y2 trong không gian 3 chiều:

***SORRY, THIS truyền thông TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 1.6 - Vẽ phương diện paraboloid

Vẽ mặtz = sin x 2 + y 2 x 2 + y 2 form size 12z= "sin" left ( sqrt x rSup kích cỡ 82 +y rSup kích thước 82 right ) over sqrt x rSup kích thước 82 +y rSup size 82 trong không khí 3 chiều:

*

Hình 1.7 – Một biểu diễn đồ thị 3d khác

Sinh viên test vẽ mặt trụz = x 4 + y 2 form size 12z= sqrt x rSup kích thước 84 +y rSup kích cỡ 82 bằng hàm mesh cùng hàm surf.

Tự chọn

Giải hệ phương trình sau:

2x1+4x2+6x3 – 2x4=0

x1+2x2+ x3 + 2x4=1

2x2+4x3 + 2x4=2

3x1- x2+ 10x4=10.

Chứng tỏ rằng (A+B)C=AC+BC, với:

A=10 − 2 trăng tròn 4 3 6 form size 12 left < matrix "10" # - 2 ##"20" # 4 ##3 # 6 right > , B=3 1 − 10 2 0 5 form size 12 left < matrix 3 # 1 ##- "10" # 2 ##0 # 5 right > với C=− 3 4 6 1 form size 12 left < matrix - 3 # 4 ##6 # 1 right > .

Sinh viên demo vẽ hình sau (Hình 1.8):

***SORRY, THIS truyền thông media TYPE IS NOT SUPPORTED.***

(Hình 1.8)

Từ cửa sổ lệnh của Matlab, nhập: demos. Chọn MATLAB  Graphics  3D-plots. Chạy chương trình test này.